Organi LD Ivančna Gorica

 • Zbor članov
 • Starešina
  • Jože Zaman
 • Upravni odbor
  • gospodar Gregor Hauptman
  • blagajnik Rudi Janežič
  • kinolog Jože Plankar
  • strelski referent Uroš Hauptman
  • komisija za odlikovanja, izobraževanje in stiki z javnostmi Silvo Oven
  • tajnik Zvone Lavrič
 • Nadzorni odbor
  • predsednik Janez Perko
  • član Franc Hauptman
  • član Ivan Strmole
 • Disciplinska komisija
  • predsednik Igor Novak
  • članica Dušica Erjavec
  • član Primož Genorijo
  • član Ivan Leskovar
  • član Tone Omahen
 • Komisija za odlikovanja
  • predsednik Silvo Oven
  • član Ciril Zajec
  • član Stane Hauptman