Lovska družina Ivančna Gorica

Lovska družina Ivančna Gorica, Mala Goričica 10, 1295 Ivančna Gorica

ld.ivancna.gorica@gmail.com

Starešina Jože Zaman, tel. 041 910 173

Urednik in skrbnik spletne strani: Zvone Lavrič, tel. 041 626 052

OBVESTILA

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (ZOro-1C)

Novela Zakona o orožju, ki velja od 14. avgusta 2021, prinaša nekatere novosti za imetnike orožja in orožnih listin pri kategorizaciji orožja, onesposobljenem orožju, zbiranju, posojanju in dajanju orožja v uporabo, omogoča pa tudi legalizacijo orožja.
Imetniki orožnih listin za orožje, ki je razvrščeno v kategorije A, B, C ali D na podlagi do sedaj veljavnega zakona (ZOro-1), njegova kategorizacija pa se ne ujema z razvrstitvijo v kategorijo po noveli zakona, morajo pri pristojni upravni enoti:
• vložiti vlogo za razvrstitev orožja v kategorije v skladu s spremenjenim zakonom v petih letih od njegove uveljavitve (14.8.2026),
• predložiti orožno listino, da vanjo in v evidence vpiše spremembo kategorije.
Ne glede na petletni rok pa mora biti orožje prekategorizirano pred dajanjem orožja na trg ali pred prenosom v drugo državo članico EU oziroma tretjo državo.

Kategorizacija orožja, klikni za razpredelnico!

Izredni odstrel medveda

13.11.2023. Zaradi ogroženosti krajanov glede večkratnega opažanja medveda na lokaciji Gorenja vas in Bojanji vrh je Ministrstvo zaokolje in prostor izdalo dovoljenje za izredni odvzem iz narave z odstrelom vrste rjavi medved za 1 osebek, teža do 150 kg. Dovoljenje za odstrel je veljalo do konca novembra 2023. Odstrel ni bil realiziran.

Šakal (Canis aureus L.) nova živalska vrsta v lovišču LD Ivančna Gorica.

Lovišče LD Ivančna Gorica je bogatejše še za eno živalsko vrsto in to je šakal. Kot vsestranski plenilec bo imel pomembno vlogo pri staležu divjadi, predvsem pri mladičih parkljaste divjadi (srnjad), pa tudi mala divjad je njegov plen. Od leta 2021 do 2023 je bilo v našem lovišču odstreljenih šest šakalov. Več o šakalu… https://www.lovska-zveza.si/prostozivece-zivali/sesalci/sakal/

Pojav lisic v naselju Stična in Vir pri Stični.

V poletnih mesecih leta 2023 smo od krajanov dobili kar nekaj vprašanj in pritožb glede pojava lisic v naselju. Odgovorili smo jim, da lovci na nelovnih površinah (naselje) ne smemo izvajati odstrela, pač pa lahko krajani naredijo veliko, če lisicam preprečijo dostop do hrane in preudarno ravnajo z raznimi biološkimi odpadki.

OBVESTILO LASTNIKOM ZEMLJIŠČ IN GOZDOV NA OBMOČJU LOVSKE DRUŽINE IVANČNA GORICA

Obveščamo vse lastnike kmetijskih zemljišč in gozdov na območju lovske družine Ivančna Gorica, da je treba škodo, ki jo povzroči divjad, pisno prijaviti upravljavcu lovišča na naslov:
LD Ivančna Gorica, Mala Goričica 10, 1295 Ivančna Gorica
ali email: ld.ivancna.gorica@gmail.com

Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko: 041 596 040

Gregor Hauptman, gospodar LD Ivančna Gorica

prijava škode-obrazec! Cene kmetijskih pridelkov
– zbirnik 2023

Načrt ravnanja upravljalca lovišča (Lovska družina Ivančna Gorica) na podlagi Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih

Za izvajanje nujnih ukrepov za preprečevanje in zgodnje odkrivanje APK pri divjih prašičih, za zmanjševanje tveganja za vnos in širjenje APK v Sloveniji, ter izvajanje nujnih ukrepov za obvladovanje in izkoreninjenje APK pri divjih prašičih v Sloveniji, je Lovska družina na podlagi 4. in 14. člena Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih – ZNUAPK (Uradni list RS, št. 200/20) sprejela “Načrt ravnanja upravljalca lovišča”. Vsebino načrta ravnanja si lahko ogledate na spodnji povezavi:

vsebina načrta APK

OSTALO (vse kar ne spada v glavni meni)

Postani lovec-/ka

Te zanima narava, naravovarstvo, kinologija, strelstvo, lov, delo v lovišču? Bi bil/-a rad/-a del imenitne in cenjene druščine ivanških lovcev? Potem si na pravem mestu, kjer lahko prebereš kaj storiti, da se boš lahko čim prej vključil/-la v našo lovsko družino.

Iz arhiva

Arhiv LD Ivančna Gorica ni v celoti ohranjen, dostopno gradivo je bilo objavljeno v Zborniku LD 1946-2016. Tukaj je predstavljeno gradivo pridobljeno po izidu zbornika

Oblike in načini lova

V naših krajih poznamo različne načine in oblike lova. Spoznajte na kakšen način poteka lov in katere pripomočke se pri lovu uporablja.

Delo pri lovskem domu in v lovišču

Odkar je bil dom leta 1970 zgrajen, ga lovci redno vzdržujemo in obnavljamo, ter prenavljamo njegovo notranjost, zunanjost in okolico.

Jubileji 40,50,60,70…

Vsak jubilej je priložnost, da se ozremo nazaj na prehojeno pot in skušamo presoditi kako uspešni smo bili. Je pa tudi priložnost, da stopimo iz odmaknjenega delovišča in se predstavimo javnosti.

Kronika LD 1946-2016

Kronika 1946-2016

Leta 2016 smo lovci LD Ivančna Gorica obhajali 70-letnico ustanovitve lovske družine. Ob tem visokem jubileju smo izdali zbornik. V elektronski obliki je dosegljiv tukaj. Vabljeni k ogledu!

Za ogled klikni na zgornjo sličico

Družabno

Lovci se znamo po končanih skupnih lovih, po uspešnih delovnih akcijah ali ob praznovanjih in raznih jubilejih tudi družiti in poveseliti, saj na ta način ohranjamo prijateljske vezi med lovskimi družinami in lovci.

Lovni turizem

V našo LD že več kot dvajset let prihajajo na lov lovski gosti iz Italije. Vedno pridejo v sredini meseca maja, ko je odprtlov na srnjaka.

In memoriam

Le pojte zdaj rogovi poslednji ta pozdrav, naj odneso odmevi ga prek planjav, dobrav…