Lovsko strelstvo

Lovstvo in strelstvo sta neločljivo povezani človekovi dejavnosti, saj je lovstvo botrovalo pojavu strelstva, v nadaljnem razvoju pa sta se dejavnosti medsebojno pospeševali. Seveda je strelstvo tudi sestavni del drugih človekovih dejavnosti, kot sta vojskovanje in šport, a njegova vez z lovstvom je vendar prvobitna.

Lovec med lovom vedno teži k dobremu zadetku, saj je to pogoj za ulov. V novejšem času se je temu osnovnemu motivu za željo po natančnem strelu pridružilo še prizadevanje za pošten lov in lovsko pravičnost. Lovec pa lahko postane dober strelec le z vajo in s skrbjo za svoje orožje. V naši lovski družini posvečamo pozornost obojemu.

Strelišče za glinaste golobe, zgrajeno leta 1975 v bližini lovskega doma

Že pred več desetletji smo se odločili nabirati strelske izkušnje s streljanjem na glinaste golobe. Fotografije in starejši lovci povedo, da smo v naši družini že leta 1975 zgradili svoje prvo strelišče za glinaste golobe na travniku za našim lovskim domom v Goričici. Metalec golobov smo izdelali kar sami, delno je bil lesen. Kljub preprostejši izvedbi je strelišče dobro služilo svojemu namenu, saj smo na njem organizirali tudi družinska tekmovanja. Najpogosteje so bila to tekmovanja z lovci iz Lovske družine Višnja Gora. Leta 1982/83 smo se skupaj s sosednjo lovsko družino Šentvid pri Stični lotili izgradnje strelišča pod Lavričevo kočo na Gradišču. Zgradili smo rov oziroma bunker za namestitev naprave, ki meče glinaste golobe pred strelce. Obe družini skupaj sta kupili metalne stroje in jih tudi skupaj uporabljali. Na tem strelišču se je sčasoma izurila ekipa strelcev v sestavi Vlado Ćuruvija, Janez Erjavec, Avgust Miglič, Branko Miglič in Jože Zaman. Udeleževala se je družinskih, bazenskih in drugih tekmovanj v Velikem Gabru, Grosupljem, Taborski jami, na strelišče v Tomačevem v Ljubljani in drugje. Pogosto so dosegali vidne uspehe in si pristrelili lepe pokale in priznanja.

Poleti 1990 je na Gradišču začela obratovati Lavričeva koča, razvijati se je začelo pohodništvo in tamkajšnje streljanje bi lahko postalo nevarno za pohodnike. Strelišče smo morali ukiniti. Z LD Šentvid pri Stični smo se dogovorili, da so obdržali stroje za metanje golobov, saj so si postavila novo strelišče na drugem kraju. Le betonski bunker pod Lavričevo kočo stoji še danes. V naši družini pa je interes za streljanje na glinaste golobe usahnil. Nismo si naredili novega strelišča. Le včasih se še odpravimo na streljanje nekaj serij golobov na strelišče LD Šentvid pri Stični ali LD Višnja Gora, redkeje na strelišče LD Krka. Ker mora to vrsto streljanja usvojit vsak lovski pripravnik in mora biti ob urjenju in preizkusu prisoten tudi pripravnikov mentor, se zlasti takrat radi pridružijo še drugi.

Dobitniki pokalov na strelski tekmi med LD Višnja Gora in LD Ivančna Gorica, leta 1975
Prejemniki pokalov na družinski strelski tekmi, okoli leta 1993
Izsek iz revije Lovec, 5.8.1964

Pač pa vsako leto pred lovsko sezono, konec aprila ali v začetku maja preizkusimo svoje strelske sposobnosti in stanje svojega orožja. Temu preizkusu pravimo pristrelitev orožja. Vsak lovec, ki namerava v prihajajoči lovski sezoni lovit visoko divjad, mora na omenjeni preizkušnji zadeti določeno število krogov. Kdor jih ne zadene, ne sme streljati divjadi.

V naši lovski družini smo začeli izvajati pristrel orožja že v času pred streljanjem na glinaste golobe. Pogosto smo si to preizkušnjo popestrili še s tekmo v streljanju na tarči srnjaka in bežečega merjasca. Zmagovalce smo nagradili s skromnimi pokali ali medaljami. Tako smo ob urjenju krepili tudi lovsko tovarištvo in prijateljstvo. Poleg že navedenih so bili dobri strelci še Franc Hauptman, Jože Plankar in Stane Rus, na bežečega merjasca pa je bil skoraj vedno najboljši Franc Štepic.

Pristrelitev poteka pod budnim očesom strelskega referenta Uroša in pomočnika Gregorja.

Lovsko strelstvo v naši družini je dolga leta vodil danes že pokojni Vlado Ćuruvija. Nekaj let je bil strelski referent Rado Radović, ki je danes član LD Mirna Peč, nato pa spet dolga leta Vilko Kastelic in Igor Novak. Danes to nalogo opravlja Uroš Hauptman.