Lovska kinologija

Lovska kinologija je ena temeljnih dejavnosti med lovci. Skrbi za vzrejo, vzgojo, šolanje in vodenje lovskih psov. To so čistopasemski psi, ki so usposobljeni izključno za lovsko uporabo.

Kinologiji v naši lovski družini bomo lažje sledili, če se prej ozremo v preteklost slovenske lovske kinologije. Slovenski lovci so začeli skrbeti za lovske pse že v obdobju med obema svetovnima vojnama tako, da so začeli ustanavljati pasemske organizacije. Te so se leta 1925 združile v Jugoslovansko kinološko zvezo s sedežem v Ljubljani. Kinološka zveza Slovenije pa je bila ustanovljena po 2. svetovni vojni 19. septembra 1946 v Ljubljani, prav tako z združitvijo takrat obstoječih pasemskih organizacij, ki med vojno niso delovale. Leta 1948 je izšla tudi knjiga dr. Janka Lokarja Naši psi, v kateri je bilo veliko nasvetov, kako šolati in voditi pse v lovišču.

Telesna ocena goničev. V ospredju Jože (Josip, Joco) Lavrič, (1898-1968) imenovan Francoz, zadnji strojar in usnjar iz družine Lavričev, v Šentvidu pri Stični

Da je lovec brez psa “le na pol lovec”, so se že v preteklosti zavedali tudi lovci v naših krajih. Vedeli so, da ni poštenega in uspešnega lova brez dobro šolanega lovskega psa. Ustno izročilo pravi, da so že po prvi svetovni vojni imeli pse in to v glavnem posavske in istrske goniče ali pa tudi nekaj vmes. Drugače rečeno, niso bili vsi rodovniški, za njihove lastnike je bilo bolj pomembno, da so se v lovišču dobro obnesli. V naši lovski družini se zapiski o lovskih psih iz tistega obdobja niso ohranili, če so sploh kdaj obstajali. Največ o njih vemo iz pripovedovanj starejših lovcev, ki jih tudi ni več med nami, a njihovo ustno izročilo ohranjamo iz generacije v generacijo.

Revija “Lovec” julij 1947

Po drugi svetovni vojni je bila v našem lovišču v glavnem mala divjad, predvsem zajec in lisica. Visoke divjadi skorajda ni bilo; bilo je le nekaj malega srnjadi in še manj divjega prašiča. Zajca so lovili individualno s stojišča, to pa brez dobrega psa goniča sploh ni mogoče. Zato so imeli lovci vedno lovskega psa pri hiši. V glavnem so imeli istrske in posavske goniče ter brak jazbečarje. To so bili Ivan Strmole – Petaj, Stane Strmole – Špaj, Roman Pušlar starejši – Kadujc, Stane Škufca – Vapt, Milan Kek – Undrov, Alojz Mostar, Jože Zaman – Jurman, Stane Rus, Avgust Miglič – Francek, Franc Hauptman starejši, Franc Bregar – Vrbe, Femc z Dobrave, pa še kateri. Špaj Stane je bil znan tudi po terierjih, ker se je ukvarjal z jamarjenjem na lisico in jazbeca. Lovil pa je tudi kune, saj je njihovo krzno stalo kar lepe denarce.

Preizkus naravnih zasnov za goniče. Na fotografiji so tudi lovci iz drugih družin.

Po reorganizaciji Kinološke zveze leta 1977 so se v Sloveniji začela ustanavljati lovska kinološka društva (LKD). Lovska družina Ivančna Gorica se je vključila v LKD Ljubljana. Za povezavo med obema je skrbel in še vedno skrbi kinološki referent. Od konca šestdesetih let so bili v naši družini kinološki referenti:

 • Branko Marovič
 • Stane Kastelic
 • Anton Aubreht
 • Vinko Foršček
 • Ciril Zajec
 • Jože Zaman
 • Jože Oven
 • Sergej Zupančič
 • Gregor Hauptman
 • Stane Hauptman
 • Jože Plankar

Kinološk referent se udeležuje posvetov in občnih zborov Lovskega kinološkega društva. Sodeluje tudi pri telesnem ocenjevanju in raznih preizkušnjah lovskih psov. Ker je bilo leta 1999 v naši družini kar nekaj mladih psov goničev, smo se na pobudo LKD Ljubljana in sosednjih lovskih družin odločili, da organiziramo preizkušnjo naravnih zasnov (PNZ) za goniče. Pred lovskim domom na Goričici se je 18. septembra 1999 pod vodstvom takratnega kinološkega referenta Sergeja Zupančiča – Gejca in njegovega pomočnika Jožeta Plankarja zbralo osem lovcev s svojimi lovskimi psi. Bili so iz lovskih družin Višnja Gora, Suha Krajina, Plešivica-Žužemberk, Pivka, Borovnica in Ivančna Gorica. Naša vodnika sta bila Gregor Hauptman s posavskim goničem in Janez Ambrož z brak jazbečarjem. Sama preizkušnja je potekala v revirju Staje -Mleščevo in v Bojanskem borštu. Sodnik je bil danes že pokojni Peter Dimic iz LD Grosuplje. Psa obeh naših vodnikov sta uspešno opravila preizkušnjo. Razen brak jazbečarja iz Pivke, ki preizkušnje ni opravil, so bili uspešni tudi ostali psi.

Naši člani so 5.oktobra 1985 pripeljali svoje goniče na preizkus naravnih zasnov. Od leve: Branko Miglič, Gregor Hauptman, Franc Hauptman, Janez Vrenčur, Janez Perko, Franc Štepic, Jože Zaman, Jože Zaman ml., Branko Zupan, Dušan Puš LD Šentvid pri Stični, Štefan Bregar LD Šentvid pri Stični, Aleksander Kuster, Stane Perko, Radomir Radovič.

Posebno pozornost namenjamo v naši družini krvosledništvu. Dolžnost slehernega lovca je, da poišče obstreljeno divjad oziroma, da stori vse, da bi jo našli in čimprej končali njeno agonijo. K temu nas zavezujeta lovska etika in načelo dobrega gospodarjenja. Obstreljeno divjad iščemo s pomočjo izšolanega in izkušenega psa krvosledca. Razvoj krvosledništva kot posebne zvrsti lovske kinologije se je v Sloveniji začel razvijati ob koncu petdestih in v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja. Takrat so se v ta namen začeli iz Nemčije in Avstrije uvažati prvi bavarski in hannoverski barvarji.

PNZ goničev 18. septembra 1999 je organizirala naša družina.

Sprva so bila prizadevanja za uporabo krvosledcev v lovskih organizacijah prepuščena posameznikom, ki so za nabavo, šolanje in vadbo krvosledcev vlagali veliko truda, prostega časa in denarja. V lovski družini Ivančna Gorica je bil eden prvih takih navdušencev Avgust Miglič ali po domače Franckov Gust iz Metnaja. V začetku osemdesetih let si je nabavil brak jazbečarja Barija. Kot izkušen kinolog je psa hitro pripravil za lov in z njim opravil predpisane preizkušnje. Pri učenju osnovnih pasjih veščin je opazil, da pes zelo uspešno sledi tudi ranjeno divjad in kaže možnost razvoja v dobrega krvosledca. Tako je Bari poleg PNZ leta 1984 v gojitvenem lovišču Medved na Kočevskem opravil tudi preizkušnjo po krvni sledi. Dobil je odlično oceno in zasedel 2. mesto. Takrat v naših krajih še ni bilo krvosledcev, zato sta imela Avgust in Bari veliko dela. Nista iskala obstreljene divjadi le v našem lovišču, ampak po širšem območju Dolenjske. Brez njune pomoči bi marsikateri ranjeni srnjak, divji prašič ali jelen klavrno končal v gozdu. Po večletnem uspešnem delu z Barijem si je Avgust nabavil še enega brak jazbečarja in tudi njega izučil za dobrega krvosledca. Ko pa ga je huda bolezen prikovala na posteljo, je moral končati s krvosledništvom.

V lovski družini smo kmalu sklenili, da vsak strel na visoko divjad in medveda, ali je zadeta ali ne, preizkusi in preišče nastrel (mesto zadetka) s šolanim in preizkušenim psom, ki je šolan za to zvrst iskanja. Kasneje je to začel predpisovati tudi zakon.

Jože Plankar s svojim hanoverskim krvosledcem Capijem pri iskanju zastreljene divjadi.

Leta 1989 je Jože Plankar nabavil prvega psa specialista za krvno sled v naši lovski družini – bavarskega barvarja. Ker je Jože eden izmed redkih navdušencev za krvosledstvo, je psa vzgojil in izšolal za delo po krvni sledi. Trud se mu je obrestoval, saj je njegov pes z odlično oceno opravil uporabnostno preizkušnjo v organizaciji LD Banja Loka – Kostel. Tako se je zanj in za njegovega psa začelo skoraj vsakodnevno iskanje divjadi po bližnji in daljni okolici, največ v loviščih lovskih družin Krka, Šentvid pri Stični, Veliki Gaber, Suha Krajina, Škofljica, Šmartno pri Litiji in še kje. Na vse strani so ju klicali zato, ker je bilo takrat tovrstnih psov še malo.

Leta 1992 je Komisija za lovsko kinologijo pri Lovski zvezi Slovenije (LZS) začela intenzivno spremljati delo iskalcev divjadi. Naslednje leto so v sodelovanju s Komisijo za barvarje ustanovili Komisijo za spremljanje dela iskalcev obstreljene divjadi. Njena naloga je bila, da vzpostavijo in vzdržujejo mrežo usposobljenih aktivnih vodnikov krvosledcev in tako nudijo kakovostno pomoč lovcem, ki se jim je ponesrečil strel na visoko divjad. Komisija je skrbela tudi za izobraževanje in organizirala srečanja na Mašunu v osrčju gojitvenega lovišča Jelen v snežniških gozdovih. Obojega se je redno udeleževal tudi Jože Plankar s svojim psom. LZS ga je zato povabila v mrežo aktivnih iskalcev in v tej skupini je deloval 22 let. Leta 2000 je nabavil še enega za krvosledstvo primernega psa, tokrat hannoverskega barvarja. Z njim je iskal obstreljeno ali kako drugače poškodovano divjad do pozne starosti.

V naši lovski družini se je za krvosledstvo kasneje navdušil tudi Aleksander Kuster, vodnik uspešnega bavarskega barvarja in nato še hannoveranca. Bavarskega barvarja vodi še danes in z njim išče ranjeno divjad tudi po loviščih drugih lovskih družin. Nam pa pri iskanje ranjene divjadi po potrebi priskočita na pomoč vodnik barvarja Blaž Kastelic in vodnik nemškega ptičarja Matej Lah, oba iz LD Šentvid pri Stični. Z njima ima Lovska družina Ivančna Gorica sklenjeno pogodbo o iskanju divjadi.

In kakšno je kinološko stanje v LD Ivančna Gorica danes? V zadnjem času imamo okrog 10 preizkušenih psov pasem kratkodlaki istrski gonič, resasti istrski gonič, posavski gonič, brandlbrak, dva jazbečarja, terier, bavarski barvar in hannoverski barvar. Hannoverski barvar ima opravljeno tudi uporabnostno preizkušnjo (UP) po naravni krvni sledi. Na splošno pa pri nas kot tudi v okoliških LD navdušenje nad lovskimi psi rahlo upada. Temu botruje pomanjkanje časa zaradi hitrega tempa življenja, službenih in drugih obveznosti. Sodobni lovec komajda najde čas za lov, delovne akcije, še težje pa ga najde za psa. Danes imajo med našimi člani lovske pse Janez Ambrož, Aleksander Kuster, Janez Erjavec, Roman Pušlar, Ivan Stmole, Stane Hauptman, Jože Zaman, Jože Oven. Imamo tudi vodnico jazbečarja Urško Kuster. Za dolgoletno delo ter vzgojo in vodenje lovskega psa je Kinološka zveza Slovenije odlikovala naslednje naše člane:

 • srebrni znak za kinološke zasluge so prejeli Janez Ambrož, Jože Oven, Silvo Oven in Milan Kek
 • srebrni in zlati znak za kinološke zasluge so prejeli Franc Hauptman, Gregor Hauptman, Stane Hauptman, Avgust Miglič, Roman Pušlar starejši, Roman Pušlar mlajši, Janez Strmole, Stane Strmole, Jože Zaman, Jože Plankar.

Za razvoj in dejavnost lovske kinologije v lovski družini skrbi kinološki referent, ki je tudi član upravnega odbora. Vodi evidenco lovskih psov in evidenco njihovih cepljenj ter bedi nad opravljanjem potrebnih preizkušnj za pse. Svetuje pri nabavi lovskih psov in njihovem šolanju, organizira razne preizkušnje in tesno sodeluje s kinološkim društvom. Vodi tudi evidenco skupnih lovov.

Dokler je naša lovska družina sodila v Zvezo lovskih družin Ljubljana, smo bili tudi člani LKD Ljubljana. Po reorganizaciji krimskega lovskega gojitvenega območja leta 2004 smo bili dodeljeni v upravljalsko območje Zasavje. Zato smo se leta 2008 na občnem zboru LD odločili, da prestopimo k LKD Zasavje. Kinološki referent Jože Plankar je hitro navezal stike z omenjenim društvom in njegovim predsednikom Darkom Grošljem. Začeli smo aktivno sodelovati na vseh področjih. Marca 2010 je bil na občnem zboru LKD v Litiji naš tedanji gospodar Jože Zaman izvoljen v upravni odbor LKD Zasavje. Novembra 2011 je LKD Zasavje ustanovilo Komisijo za odlikovanje in med njene člane sprejelo tudi našega kinološkega referenta Jožeta Plankarja.

V novejšem času so kinološka odlikovanja prejeli naslednji člani LD Ivančna Gorica:

Red za kinološke zasluge II. stopnje:

 • Jože Zaman, odlikovanje podeljeno l. 2018
 • Jože Plankar, odlikovanje podeljeno l. 2022

Leta 2023 so bili z Zlatim znakom za kinološke zasluge odlikovani:

 • Jože Oven
 • Janez Ambrož
 • Ivan Strmole

LD Ivančna Gorica je v okviru LKD Zasavje sodelovala v raznih dejavnostih in izobraževanjih. Njeni člani so se udeležili:

 • posveta o krvosledništvu 12. februarja 2009 v Litija Jože Plankar, Jože Oven in Jože Zaman;
 • posveta vodnikov krvosledcev zasavskega upravljalskega območja 28. septembra 2013 v Dolu pri Hrastniku Jože Plankar, Aleksander Kuster in Jože Zaman;
 • na slovesnosti ob 30-letnici LKD Zasavje 6. septembra 2009 v Dolu pri Hrastniku so nosili lovski prapor Jože Plankar, Jože Zaman in ? Kastelic;
 • na slovesnosti ob 35-letnici LKD Zasavje 23. avgusta 2014 v Moravčah sta nosila lovski prapor Jože Plankar in Jože Zaman.

Na pobudo LKD Zasavje smo v naši lovski družini organizirali uporabnostne preizkušnje goničev. Prva je bila organizirana v septembru 2011, a je zaradi premalo prijav odpadla. Uspešno pa so bile izpeljane 8. septembra 2012, 14. septembra 2013, 13. septembra 2014, 19. septembra 2015. Vse so potekale v revirjih Staje-Mleščevo in Bojansko. Preizkušenj so se udeležili po trije do štirje, največ pet psov. Na tekmi 14. septembra 2013 je naš vodnik Roman Pušlar mlajši s kratkodlakim istrskim goničem dosegel 3. mesto. Tekmujejo v glavnem vodniki psov iz zasavskih lovskih družin, le 13. septembra 2014 je sodeloval tudi vodnik s kratkodlakim istrskim goničem iz LD Suha Krajina, ki je včlanjena v LKD Ljubljana. Sodniki na vseh tekmah so bili Darko Grošelj, Alojz Mlakar in Jurij Rihtarič. V večini preizkušenj je zmagal vodnik Boštjan Mostar s posavskim goničem iz LD Šentvid pri Stični.

In kako kaže kinologiji v naši lovski družini vnaprej? Kljub hitremu tempu življenja, dobi interneta in odtujenosti od narave se mladi ljudje odločajo postati lovci in varuhi narave. Tudi v našo lovsko družino vstopajo novi ljudje, ki s sabo prinesejo veliko novih predlogov in idej. Prinesejo tudi veselje do kinologije in lovskih psov. Te si tudi nabavljajo, jih šolajo in uspešno vodijo po naših lovskih poteh. Zato se za napredek lovske kinologije v Lovski družini Ivančna Gorica ni bati, vsaj kaže tako.

Zapisal Jože Plankar, kinološki referent LD Ivančna Gorica


Kinološke prireditve

Pomemben del lovske kinologije so tudi ocenjevanja naravnih zasnov lovskih psov, uporabnostne preizkušnje in tekme. Tudi v LD Ivančna Gorica se po svojih močeh trudimo prispevati k razvoju lovske kinologije. Predvsem je to spodbujanje članov da nabavijo lovskega psa, različna strokovna pomoč vodnikom, nadomestilo za cepljenje v obliki hrane za pse itd. Drugi ,tudi pomemben del pa je organizacija prireditev v okviru LD Ivančna Gorica. Tako vsako leto septembra naš kinolog z ekipo pomočnikov organizira tekmo goničev.


Uporabnostna preizkušnja goničev, LKD Zasavje in LD Ivančna Gorica 2023

Uporabnostna preizkušnja goničev v LD Ivančna Goricadne, 14.10.2023, je bila v nasi druzini, pod okriljem Lovskega kinološkega društva Zasavje. Uporabnostna preizkušnja goničev je tudi izbirna tekma za državno prvenstvo, ki bo letos v črnomlju, pod pokroviteljstvom LKD Bela Krajina. Na našo prireditev so bili pripeljani trije od štirih prijavljenih psov in to dva posavska goniča in en srbski gonič. Na tako preizkušnjo se po navadi pripelje tam nekje od 4 do 6 psov. To so vsi starejši in preizkušeni psi, ki točno vejo, kaj se od njih pričakuje. V programu preizkušnje so naslednje discipline: strelomirnost z odložitvijo, nato iskanje in gonja zajca ali lisice. Pes ima časa 30 minut da najde omenjeno divjad in jo goni 30 minut, nato se mora na odpoklic vrniti k vodniku. Če slučajno požene srnjad jo mora v zelo kratkem času pustiti drugače je diskvalificiran. Zadnja disciplina, ki jo pes opravi pa je vlečka zajca na slednem jermenu. Sled je dolga 200 m, z dvama kljukama. Ubogljivost in vodljivost lovskega psa pa sodnik ocenjuje ves čas preizkusnje.

Prijetno jutranje kramljanje ob dobri kavi in domačih piškotih je prekinil lovski rog, ki je vse navzoče povabil v zbor pred lovskim domom. Vodja prireditve Jože Plankar je pozdravil  vse navzoče in to predsednika LKD Zasavje Mateja Anžurja, kinološkega sodnika Janeza Nahtigala, starešino LD Jožeta Zamana, pozdravil je vse vodnike lovskih psov, jim zaželel veliko uspehov in čim boljši rezultat. Pozdravil je vse tri lovske pripravnike, pozdravil je tudi svojo ekipo, ki vsako leto skrbi da vse poteka tako kot mora biti. Oskrbnik lovskega doma Janez Ambrož, ki že vsa leta skrbi, da ne lazimo okrog lačni ali žejni.K temu pripomore tudi naš Toni Omahen, ki je vedno pripravljen priskočiti na pomoč, ne smemo pozabiti Duške Erjavec, ki nas vedno preseneti zjutraj pri kavi z dobrim pecivom. Tukaj je še Urška Kuster, ki vedno poskrbi, da je v lovskem domu vse čisto in prijetno. Ne smem pozabiti tudi ostalih članov LD, ki vsako leto poskrbijo, da je okrog lovskga doma vse pokošeno, pometeno in pospravljeno. Kot že rečeno, preizkus strelomirnosti smo opravili pri lovskem domu. Nato smo odšli v revir Bojansko, kjer sva sodniku pomagala Plankar in Zaman. Tukaj bi veljalo pripomniti, da so bili pogoji za iskanje in gonjo zelo slabi. Bilo je zelo suho, predvsem pa zelo soparno, tako da so psi imeli zelo težko delo; na to je potarnal tudi sodnik, ki je bil zelo strog, tako da je to disciplino opravil smo vodnik s Srbskim goničem. Tudi ostalima psoma ni dosti manjkalo, da bi opravila zadano nalogo. Včasih mora biti tudi malo sreče vmes. Zmagovalni pes je tudi vlečko zajca opravil uspešno. Po končani prireditvi, in podelitvi prvega mesta, je sledila zahvala vsem vodnikom za sodelovanje in zahvala sodniku za korektno sojenje. Pritožb ni bilo. Kot je dejal vodja prirebitve vsi ne moremo biti prvi, ne moremo biti vsi zadnji,vmes smo lahko pa vsi. Nato smo se vsi zadovoljni podali v lovski dom, kjer nas je oskrbnik Janez pogostil z dobro malico, kot le on zna. Ob tej priliki naj povem še to…beseda je nanesla na odsrtel divjadi, njeno shrambo v hladilnici, tako da so si vsi prisotni ogledali tudi našo hladilnico, kjer se niso mogli načuditi kako imamo lepo urejeno. Predvsem pa se niso mogli načuditi kako imamo lepo počišceno; tudi priznanje našim članom, ki skrbijo za to. Nato smo posedeli ob kozarčku rujnega v pozno popoldne…..bil je prijeten kinološki dan, z željo da se še kdaj srečamo, kar se tudi bomo… Bomo že pripravili tako. Ob tej priliki se zahvaljujem tudi Zvonetu Lavriču, ki tudi vsako leto poskrbi da se ti dogodki arhivirajo in ohranijo zanamcem, pa da stvari ne tonejo v pozabo…

Zapisal Jože Plankar, kinolog LD Ivančna Gorica


Uporabnostna preizkušnja za goniče LD Ivančna Gorica 2022

Dne 6. 10. 2022 je v LD Ivančna Gorica potekala že tradicionalna uporabnostna preizkušnja za goniče. Kot je že običajno, je bil zbor pred lovskim domom na Mali Goričici.

Na omenjeno preizkušnjo je bilo pripeljanih pet lovskih psov: od tega štirje posavski goniči in en kratkodlaki istrski gonič. Delo psov je ocenjeval kinološki sodnik Jure Rihtaršič iz Kranja.

Po pozdravnem govoru vodje prireditve Jožeta Plankarja, je le-ta pojasnil potek preiskušnje. Vse navzoče je pozdravil tudi predsednik LKD Zasavje Matej Anžur, ki je vsem tekmovalcem zaželel veliko uspeha in prijetno počutje na današnji tekmi. Nadaljno besedo je imel tudi starešina LD Jože Zaman, ki je na kratko predstavil lovsko družino, članstvo, odstrel in delovanje lovske družine. Na koncu pa je kinološki sodnik razložil način ocenjevanja. Povedal je tudi, kakšne discipline čakajo tekmujoče pse, kot tudi vodnike psov. S tem se je tekma tudi uradno začela.

Prva disciplina je bila strelomirnost, izvedena na prostoru za lovskim domom. Vseh pet psov jo je uspešno opravilo.

Nato smo se vsi skupaj odpravili v revir Mleščevo-Staje, kjer je bila preizkušnja iskanja in gonja lisice ali zajca. Mimogrede pa se je ocenjevala tudi poslušnost in vodljivost lovskega psa. Na koncu so bili štirje psi uspešni, razen enega, ki pa v določenem času ni uspel poiskati in pognati divjadi.

Naslednja disciplina je bila vlečka zajca, na travniku pod lovskim domom, katero so opravili vsi štirje psi.

Po kočani prireditvi je bil na vrsti administrativni del, pri katerem je bilo treba vpisati ocene v rodovnike, sestaviti poročila in vse ostalo, kar spada zraven. Žigosati in podpisati je bilo treba tudi nekaj dnevnikov lovskih pripravnikov, ki so bili ta dan prisotni na tekmi.

Po opravljenem delu je bila razglasitev rezultatov, podelitev priznanj in pokalov, ki jih je v ta namen zagotovilo LKD Zasavje.

Rezultati so bili naslednji:

 • Pavčnik Tomaž s psico Almo, posavski gonič, 176 točk, I. n.r.,
 • Lavrin Jakob s psico Damo, posavski gonič, 140 točk, III. n.r.,
 • Mostar Boštjan s psom Nero, posavski gonič, 139 točk, III. n.r.

Po končani podelitvi se je vodja prireditve vsem iskreno zahvalil za sodelovanje. Pohvalil je disciplino nastopajočih. Zahvalil se je sodniku za korektno sojenje na katerega ni bilo ne pritožb ne pripomb.

Na koncu pa je starešina Jože Zaman vse prisotne povabil v lovski dom na okusno lovsko malico, ki jo je med tem časom pripravil oskrbnik doma Janez Ambrož, ob pomoči Antona Omahna.

Ob kozarčku rujnega smo posedeli do poznega popoldneva, ob prijetnem kramljanju o današnji preizkušnji, bližajoči se državni tekmi goničev in sploh o lovski kinologiji.

Na koncu tega zapisa bi se rad zahvalil vsem zgoraj navedenim, ki so mi pomagali da je prireditev potekala nemoteno in brez zapletov.

Se vidimo naslednje leto! Jože Plankar, kinološki referent


Lokalna tekma goničev LD Ivančna Gorica 2021

18.09.2021 je v LD Ivančna Gorica potekala lokalna tekma goničev. Tekme so se udeležili 3 vodniki s svojimi psi.

V težkih pogojih sta tekmo uspešno opravila 2 tekmovalca za kar jima čestitamo. Sodil je kinološki sodnik Jurij Rihtaršič, kateremu se zahvaljujemo za korektno sojenje.

Še posebej bi se zahvalili vodji prireditve Jožetu Plankarju in LD Ivančna Gorica za divjad in uporabo lovišča.

Kinološki pozdrav! LKD Zasavje


Lokalna tekma goničev LD Ivančna Gorica 2020

Kot vse vikende v septembru smo bili v LKD Zasavje aktivni tudi to soboto 19.09.2020.
Tokrat je zvonilo v LD Ivančna Gorica, kjer se je odvijala Lokalna tekma goničev.
Vodniki s psi so prikazali odlično delo za kar jim čestitamo.
Tokrat so se najbolje odrezali:

 • 1. mesto-Borut Podlesnik s psico Lapo
 • 2.mesto- Primož Martinčič s psico Silo
 • 3.mesto-Borut Podlesnik s psico Cito

Zahvala sodniku Milanu Udovču za korektno sojenje in LD Ivančna Gorica za gostoljubje, odlično pogostitev in uporabo lovišča.

Kinološki pozdrav!


UP goničev v LD Ivančna Gorica 2019

Kinološka prireditev, ki je bila predvidena 21. septembra 2019, je bila zaradi premajhnega števila prijav odpovedana. Prijavljen je bil samo en vodnik lovskega psa iz LD Suha Krajina.


UP goničev V Ld Ivančna Gorica 2018

Uporabnostna preizkušnja, ki naj bi se v naši družini izvedla 29. septembra 2018 ni bila izpeljana zaradi premajhnega števila prijav.


Jože Plankar, “gonilna sila” lovske kinologije v LD Ivančna Gorica
UP goniči, LD Ivančna Gorica 2017

Za omenjeno preizkušnjo, ki je potekala 23. septembra je bilo prijavljenih šest psov, udeležili so se štirje.

Kinološka sodnika sta bila Darko Grošelj in Zdravko Kosmač. Prisoten je bil tudi pripravnik iz LD Boštanj.

Po pozdravnem govoru vodje prireditve smo ižrebali številke oz. vrstni red tekmovalcev. Sodnika sta razložila, kako potekajo posamične discipline, to je strelomirnost, gonja, vlečka zajca. Ubogljivost in poslušnost pa se ocenjuje ves čas preizkušnje. Po opravljeni vaji strelomirnosti smo se razdelili v dve skupini. Sodnik Grošelj v spremstvu Gragorja Hauptmana in Jožeta Ovna, so z dvema vodnikoma odšli v revir Staje-Mleščevo. Glede na slabo gonjo sta oba psa izpadla iz nadaljne preizkušnje. Sodnik Kosmač pa je odšel z dvema vodnikoma v revir Bojansko. Vodnika na terenu pa sta bila jože Zaman in Jože Plankar. Pes pasme brandel brak vodnice Karoline Smrkolj iz LD Mlinše je spodil zajca in si prislužil II. nagradni razred, I. nagradni razred za gonjo lisice pa si je priboril posavski gonič, vodnika Borisa Podlesnika iz LD Radeče.

Po podelitvi pokalov in priznanj, smo po malici v lovskem domu posedeli ob kozarcu vina in z velikim veseljem prisluhnili zgodbam kinološkega sodnika Zdravka Kosmača, ki jih je doživel v svojem dolgem sodniškem stažu. Čas je kar prehitro minil, upam, da se drugo leto spet vidimo in da slišimo še kakšno življensko zgodbo tega osivelega moža!


PNZ goniči, LD Ivančna Gorica 10. septembra 2016

Po odmevni proslavi ob 70 letnici naše LD, ki je bila junija 2016, smo že čez par mesecev, 10 septembra, organizirali uporabnostno preizkušnjo za goniče. Preizkušnja je kot vedno potekala pod skrbnim vodstvom našega kinologa Jožeta Plankarja in je lepo uspela.

PNZ je potekala v revirju Bojansko in Mleščev-Staje. Na prireditev je bilo privedenih enajst psov

 • LD Ivančna Gorica 2 psa, posavski gonič in kratkodlaki istrski gonič
 • LD Šentvid pri Stični 2 psa, posavski gonič in brak jazbečar
 • LD Dol pri Hrastniku1 pes pasme posavski gonič
 • LD Šentlambert 3 psi, brak jazbečar in dva posavska goniča
 • LD Šmartno pri Litiji 3 psi, resasti istrski gonič in dva posavska goniča

V revirju Bojansko je bilo preizkušeno 6 lovskih psov, kinološki sodnik je bil Darko Grošelj, pomočnik Jože Plankar. PNZ so opravili štirje psi. V revirju Staje-Mleščevo je bilo preizkušeno pet psov, kinološki sodnik je bil Zdravko Kosmač, pomočnik na terenu pa je bil Gregor Hauptman. PNZ je opravilo vseh pet psov.

Tako je bila še ena kinološka prireditev v Ld Ivančna tekoče izpeljana, brez zapletov in brez pritožb vodnikov. Po razdelitvi priznanj in rodovnikov z vpisanimi rezultati nas je oskrbnik doma Janez Ambrož povabil, da si v lovskem domu privežemo dušo, pa tudi žeja nam ni prizanesla, saj smo celo dopoldne “lazili” po gmajni.

Ob tej priliki se zahvaljujem Ani Zaman in naši lovki Katji Kuster za pripravo malice in vso ostalo postrežbo. Zahvaljujem se tudi Janu Smrekarju za vso potrebno logistiko. Na prireditvi je bil tudi naš pripravnik Primož Genorijo, ki je dobil žige v Dnevnik lovskega pripravnika.

Kar prehitro je prišel čas, ko se je bilo treba posloviti. Člani naše LD smo se odpravili v dolino proti Ivančni Gorici, vsi ostali lovski prijatelji pa preko Debeč, Šmartnega in Zasavskih revirjev domov.

Se vidimo prihodnje leto! Jože Plankar, kinološki referent

Kinološka sodnika Darko Grošelj in Zdravko Kosmač

Uporabnostna preizkušnja LD Ivančna Gorica 2015

Zbor 19.septembra 2015 ob 8.uri pred lovskim domom LD Ivančna Gorica, sledil je pozdrav vsem navzočim in razlaga poteka preizkušnje.

Prijavljeni so bili štirje vodniki s psi in sicer: dva posavska goniča, nemški gonič in brandel brak. Kinološka sodnika sta bila Darko Grošelj in Jurij Rihterič. Pomočniki na terenu so bili člani naše LD in sicer: Jože Zaman, Branko Zupan, Gregor Hauptman in Jože Plankar. Razdelili smo se na revirje, v Bojansko je šel sodnik in dva vodnika, prav tako v Staje sodnik in dva vodnika.

V Bojanskem sta psa spodila dve lisici, v Stajah pa dva zajca. Po tem delu preizkušnje sta se ekipi vrnili k lovskemu domu, kjer je na travniku pod domom sledila še preiskus “vlečka zajca” in s tem je bil ob 13. uri tekmovalni del prireditve zaključen. Sledilo je še podeljevanje priznanj in pokalov.

 • I. mesto: vodnik Boštjan Mostar LD Šentvid pri Stični s posavskim goničem
 • II. mesto: vodnik Tomaž Pavčnik LD Hrastnik z nemškim goničem
 • III. mesto: Primož Martinčič LD Podkum s posavskim goničem

Po končani prireditvi smo posedeli ob lovskem golažu in kozarcu cvička. Tukaj gre zahvala našemu starešini za dober lovski golaž, ki ga je skuhal ob pomoči Uroša Hauptmana in Jožeta Plankarja. Prireditve sta se udeležila tudi lovska pripravnika, pa tudi gledalcev nimanjkalo.

Pozno popoldne smo se v prijetnem razpoloženju razšli z obljubo, da se prihodnje leto spet snidemo-še v večjem številu!

Jože Plankar, kinolog LD Ivančna Gorica


Uporabnostna preizkušnja LD Ivančna Gorica 2014

Na omenjeno preizkušnjo, ki je potekala 13. septembra 2014 v LD Ivančna Gorica je bilo prijavljenih pet vodnikov lovskih psov. Zaradi slabega vremena sta se nato preizkušnje udeležila le dva vodnika s svojima štirinožnima lovskima pomočnikoma. Boštjan Mostar iz LD Šentvid pri Stični s posavskim goničem in Peter Hočevar iz LD Suha Krajina s kratkodlakim istrskim goničem. Sodnika sta bila Darko Grošelj in Alojz Mlakar. Kljub močnemu dežju smo opravili preizkus strelomirnosti pri lovskem domu. Nato smo odšli v revir Bojansko, kjer je posavski gonič spodil lisico, en vodnik pa je odšel v revir Staje-Mleščevo kjer je tudi spodil zajca. Oba psa sta gonila več kot 20 minut, kar je dovolj za I. nagradni razred. Prav tako sta oba psa opravila preizkus “vlečka zajca”.

Nato smo se vsi skupaj dobro namočeni vrnili v naš lovski dom, kjer je bila razglasitev rezultatov.

 • I. mesto: Boštjan Mostar LD Šentvid pri Stični s posavskim goničem
 • II. mesto: Peter Hočevar LD Suha Krajina s kratkodlakim istrskim goničem

Mokri in rahlo utrujeni smo se vsedli v topel prostor lovskega doma. Naš gospodar Jože Zaman je za malico skuhal zelo dober lovski golaž, pa tudi mokrote ni manjkalo. Pomoč v kuhinji so prispevali tudi: oskrbnik lovskega doma Janez Ambrož in Viktor Kastelic, ob pomoči Boštjana Migliča, Dušice Erjavec ter seveda pisca tega članka, pomoč sodnikoma na terenu pa sta nudila Gregor Hauptman in Jože Oven. Omenjeno preizkušnjo sta z zanimanjem spremljala tudi lovska pripravnika iz LD Ivančna Gorica in LD Suha Krajina.

Tako se je iztekla še ena kinološka prireditev, resda bolj mokra z upanjem, da bo drugo leto boljša.

Jože Plankar, kinološki referent LD Ivančna Gorica


Uporabnostna preizkušnja LD Ivančna Gorica 2013

14. septembra leta 2013, smo v naši LD organizirali uporabnostno preiskušnjo goničev ki je potekala v revirju Polževo, natančneje v Stajah in Mleščevem.

Tekmovalne discipline so bile sledeče:

 • Strelomirnost z odložitvijo
 • Gonja zajca ali lisice 20 – 30 minut
 • Vlečka zajca 100 metrov z dvema kljukama
 • Odpoklic gonje

Prijavljenih je bilo pet vodnikov s psi:

 • LD Šentvid pri Stični dva psa, posavski in istrski kratkodlaki gonič
 • LD Ivančna Gorica en pes, kratkodlaki istrski gonič
 • LD Podkum en pes, balkanski (Srbski) gonič
 • LD Vače en pes, kratkodlaki istrski gonič

Kinološkasodnika sta bila Darko Grošelj in Alojz Mlakar. Vodja prireditve je bil Jože Plankar. Pomoč sodnikoma na terenu so nudili: Jože Zaman, Jože Oven, Gregor Hauptman, Stane Škufca in Jože Plankar. Priprava malice in postrežba v lovskem domu: Janez Ambrož, Viktor Kastelic in pripravnik Boštjan Miglič.

Omenjena preizkušnja je potekala tekoče in brez problemov tja do poldruge ure popoldne.

Sodnika sta opravila korektno sojenje, tako da ni bilo nobenih pripomb ali pritožb.

Končni rezultati preizkušnje:

— štirje psi so opravili vse discipline, razen enega, ki ni uspel poiskati in dvigniti zajca ali lisico!

— prvo mesto- posavski gonič, vodnik Boštjan Mostar LD Šentvid pri Stični

— drugo mesto srbski gonič, vodnik Primož Martinčič LD Podkum

— tretje mesto kratkodlaki istrski gonič, vodnik Roman Pušlar LD Ivančna Gorica

Podeljeni so bili pokali in priznanja, ki jih je v ta namen dostavilo Kinološko društvo Zasavje.

Po vseh opravljenih formalnostih smo v lovskem domu posedeli ob dobri malici do poznega popoldneva. Kar prehitro je minil čas, poslovili smo se s stiskom rok v upanju, da se drugo leto spet vidimo!

Ob tej priliki se zahvaljujem vsem zgoraj navedenim pomočnikom za pomoč pri izpeljavi dogodka!

Jože Plankar, kinološki referent LD Ivančna Gorica